• Porównanie dla firm i osób prywatnych
  • Tylko zaufani sprzedawcy
  • Zawsze aktualne oferty
  • Bezpłatne doradztwo
  • Oszczędności na gazie

CHCESZ OBNIŻYĆ
SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSprawdź

Obniż cenę kWH801 005 185

 

Blog

Cena kWh energii

Cennik ustalany przez sprzedawcę energii oparty jest na pewnych wytycznych, to samo przy określaniu stawek za swoje usługi musi zrobić dystrybutor. Stawki za prąd, warunki sprzedaży i dystrybucji musi określać taryfa, którą dystrybutor przesyła pod koniec roku do zatwierdzenia Prezesowi URE.

energia-dla-firmDwa przedsiębiorstwa ostatecznie decydują o tym jaką cenę zobaczymy na rachunku za energię. Jednym z nich jest odpowiedzialny za transport dystrybutor, ceny jakie ustali zatwierdzane są urzędowo. Drugim podmiotem jest sprzedawca energii, od czasu uwolnienia taryf firmowych, tylko on decyduje o cenie kWh. Warto też dowiedzieć się więcej o taryfach energetycznych https://energiadirect.pl/taryfy

Cena prądu to suma takich składników:

  1. Opłaty za transport siecią dystrybucyjną
  2. Opłata za pobrane kilowatogodziny
  3. Doliczony do obu składników podatek VAT

Do punktu poboru energii,czyli do nas dystrybutor dostarcza prąd, dystrybutorem jest właściciel infrastruktury przesyłu. Na danym terenie działa tylko jednej dystrybutor, można więc powiedzieć, że na danym terenie jest monopolistą jeśli idzie o usługi przesyłu.

Opłata jakościowa pobierana jest na rzecz Krajowych Sieci Dystrybucyjnych, pobierana jest by utrzymać  równowagę  systemu.

Stawki zmienne, ich wysokość zależy od posiadanej taryfy, kwota pobierana jest w zł za kWh.

Składnik stały stawki sieciowej, za utrzymanie urządzenia pomiarowego, opłata stała bez względu na to ile energii pobierze klient.

Stawka opłaty abonamentowej.

Stawka opłaty przejściowej, zależy od poboru energii, wprowadzono zróżnicowane stawki w zależności od poboru energii Dla taryfy G ustala się w oparciu o przedziały:

  • Poniżej 500 kWh
  • Od 500 do 1200 kWh
  • Powyżej 1200 kWh

Ceny ustalane przez sprzedawców, im więcej pobierzemy tym więcej zapłacimy, jak często zmieniają się ceny. Prawie raz na kwartał firmy sprzedażowe wprowadzają nowe oferty. Nie oznacza to jednak, że osoby, które pobierają prąd od sprzedawcy „z urzędu” mogą liczyć na niższe rachunki. Oferty skierowane są jedynie dla tych, co zdecydują się na zmianę sprzedawcy energii. O tym, jak wygląda taki proces można dowiedzieć się tutaj https://energiadirect.pl/zmiana-sprzedawcy