• Porównanie dla firm i osób prywatnych
  • Tylko zaufani sprzedawcy
  • Zawsze aktualne oferty
  • Bezpłatne doradztwo
  • Oszczędności na gazie

CHCESZ OBNIŻYĆ
SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSprawdź

Obniż cenę kWH801 005 185

 

Blog

Dlaczego nie warto obawiać się dwóch faktur za prąd?

Analizowałeś kiedyś fakturę za energię?

Z pewnością tak, ilość podpunktów w tabeli rozliczeniowej zadziwia każdego. Dlaczego tyle tak pozycji skoro kupujemy tylko prąd.

Dwie faktury za prąd?

fakturaNic bardziej mylnego, jeśli otrzymujesz jedną fakturę za energię od Twojego obecnego sprzedawcy to z pewnością fakturuje on też usługę dostaw. Sprzedawca na podstawie odczytu licznika, jaki nadesłał do niego dystrybutor energii. W oparciu o zużycie naliczy zgodnie z stawkami taryfowymi koszty dystrybucyjne.

Po zmianie sprzedawcy energii jedna faktura jaką teraz opłacasz zostanie rozbita na dwie, jedną przyśle sprzedawca naliczając opłatę za sprzedaż energii zgodnie z obowiązującą ceną kWh. Drugą dystrybutor odpowiedzialny za dostarczanie energii do punktu poboru energii jakim jest nasz dom.

Faktura dystrybucyjna zawiera takie elementy jak:

Zmienne opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, zużywanej. Stawki naliczane są za każdy pobrany kilowat składnik zmienny stawki sieciowej. Oblicza się je na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z ilością energii pobranej z tej sieci przez odbiorców. Oraz za poprawne utrzymanie danego poziomu napięć znamionowych prądu.

Stałe opłaty za moc umowną. Kolejna opłata dystrybucyjna, stała stawka, która kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością dystrybucyjną. Dystrybutor ma zapewniać bezpieczną pracę systemu, troszczyć się o pokrycie bieżących ubytków awaryjnych i utrzymanie aktualnego poziomu rezerwy mocy dostępnej dla odbiorcy.