• Porównanie dla firm i osób prywatnych
  • Tylko zaufani sprzedawcy
  • Zawsze aktualne oferty
  • Bezpłatne doradztwo
  • Oszczędności na gazie

CHCESZ OBNIŻYĆ
SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSprawdź

Obniż cenę kWH801 005 185

 

Blog

JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ NA PRĄD i GAZ?

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy, co różni te dwa pojęcia, których używamy zamiennie. Jak podaje GazetaPrawna w praktyce pojęcia te są często używane zamiennie. Niestety niesłusznie i błędnie, co powoduje dla stron późniejsze, negatywne konsekwencje.

Odstąpienie a rozwiązanie

JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ NA PRĄD i GAZRozwiązanie umowy i odstąpienie od umowy to pod względem prawnym to inne pojęcia. Rozwiązanie umowy jest traktowane jako porozumienie stron umowy, z kolei odstąpienie od umowy czy wypowiedzenie umowy to oświadczenie jedynie jednej ze stron umowy. Jeśli umowa z sprzedawcą energii elektrycznej czy gazu została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, czyli drogą internetową, w domu czy przez telefon możemy od umowy można odstąpić w ciągu 14 dni i to bez konsekwencji. Powyższe wytyczne są tu przesłanką, nawet najtańszy dostawcy energii proponują zawarcie umowy poza swoim lokalem. Umożliwia to Internetowa platforma eBOK. Spotykamy się także w możliwością zawarcia umowy w systemie sprzedaży zwanym „Door to door” czyli „od drzwi do drzwi”. Lista sprzedawców, którzy obecnie działają na rynku na https://energiadirect.pl/sprzedawcy

Rozwiązanie umowy

Umowę na sprzedaż energii czy gazu możemy zakończyć jeśli sprzedawca pójdzie nam na rękę i rozwiążemy umowę wyniku porozumienia stron umowy. W ten sposób strony samodzielnie zobowiązane są wskazać tryb takiego rozwiązania jak również następujące skutki. To rozwiązanie jest rzadko spotykane na gruncie umów sprzedażowych, nawet w takich przypadkach jak sprzedaż budynku mieszkalnego na innego odbiorcę energii. Wówczas nabywca nieruchomości wchodzi w prawa zbywcy. Dobrym przykładem rozwiązani jest błąd sprzedawcy, jeśli pojawiają się skargi na sprzedawców energii to ten chroniąc dobrą opinię dąży do rozwiązania umowy.

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

Kodeks Cywilny przewiduje dwa rodzaje uprawnień dla skutecznego zakończenia stosunku zobowiązaniowego – odstąpienie od oraz wypowiedzenia umowy. Ten pierwszy rodzaj zakończenia stosunku odstąpienia jest opisany powyżej. Ma miejsce jedynie w pierwszych tygodniach trwania umowy i w pewnych wypadkach – umowa została podpisana poza lokalem przedsiębiorcy.

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie to także jednostronne oświadczenie woli składanych drugiej stronie zwykle usługodawcy, z tą różnicą, iż odnosi się ono wyłącznie do umów o charakterze ciągłym. Wypowiedzieć należy umowy oznaczone w czasie. To, że umowa na prąd trwa 48 miesięcy, nie oznacza, że 49 miesiąca w naszych domach nie popłynie prąd. Zwykle niewypowiedziana w terminie umowa przeistacza się w umowę bezterminową, zmieniają się też warunki np. cena za kWh nie będzie już ta atrakcyjna, dochodzą nowe opłaty. Okres wypowiedzenia jest określony w umowie lub jej regulaminie. Wypowiedzenia powinno przyjąć postać pisemną, podobnie jak odstąpienie czy rozwiązanie.