• Porównanie dla firm i osób prywatnych
  • Tylko zaufani sprzedawcy
  • Zawsze aktualne oferty
  • Bezpłatne doradztwo
  • Oszczędności na gazie

CHCESZ OBNIŻYĆ
SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSprawdź

Obniż cenę kWH801 005 185

 

Blog

Lektura rachunku za energię utrudnia życie? Jak czytać rachunek za prąd?

Jak czytać rachunek za prąd? Podobnie jak fakturę za usługi telekomunikacyjne, a może jednak nie jest to takie proste, przecież niektóre pozycje mogą być trudne do zrozumienia. Oto kilka wskazówek, w jaki sposób odczytać rachunek od sprzedawcy energii lub przeprowadzić porównanie kosztów prądu z innymi dostawcami.

rachunek-za-prad

Wiele firm wysyła do odbiorców rachunki za prąd składające się z dwóch części. Nieodzowna jest części rachunku za sprzedaż, tuż za nią sprzedawca zamieszcza część opłat dystrybucyjnych. Taki rachunek otrzyma odbiorca związany z sprzedawcą umową kompleksową, która w treści określa sprzedaż energii jak i dostawy. Taki zbiorowy rachunek daje dokładne dane dotyczące pobranej energii el. w danym okresie rozliczeniowym. W większości przypadków, nie wszystkie faktury zawierają jednak dokładne dane mówiące o rzeczywistym zużyciu, związane jest to z wiarygodnym sposobem ustalenia poboru. Odczyt licznika wykonywany co dwa miesiące równa się z otrzymywaniem faktury za zużycie, jeśli urządzenie pomiarowe odczytywane przez dystrybutora jest rzadziej to odbiorca otrzyma fakturę prognozowaną, płaci za energię, którą zdaniem dystrybutora pobrał, czy faktycznie tak było dowiemy się otrzymując fakturę korygującą, opartą na odczytach. Przydatne informacje także na https://energiadirect.pl/poradniki/jak-czytac-swoj-rachunek

Jaki jest najbardziej wiarygodny i dokładny sposób aby określić, ile płacisz? – odczyt licznika energii

Na swoim rachunku zlokalizuj sekcję  „opłaty dystrybucyjne i inne opłaty”

  • opłata zmienna sieciowa,
  • opłata jakościowa,
  • opłata przejściowa,
  • opłata abonamentowa.

Jest to kwota, którą płacisz za transport i dystrybucję energii do domu / firmy. Kwota ta jest ustalana przez operatora sieci. Taryfy sieciowe są zatwierdzone przez URE Urząd Regulacji Energetyki, i są takie same u każdego operatora ale są takie same dla każdego odbiorcy energii zamieszkałego na danym terenie. – Kwota kosztów dystrybucji taka jak opłata zmienna sieciowa i opłata jakościowa jest obliczana jest też na podstawie użytkowania. Opłata przejściowa i opłata abonamentowa t to kwota stała płatna co miesiąc, nie wzrasta wraz z zużyciem.

Przykładowo, jeżeli w danym miesiącu pobrałeś z sieci 50 kWh, a stawka za kWh wynosi 0,23 zł możesz łatwo obliczyć, że zapłacisz w tym miesiącu 11,50 zł (50 kWh x 0,23 zł/kWh). Opłata jakościowa pokrywa koszty związane z utrzymaniem równowagi systemu elektroenergetycznego ponoszone przez Urząd Regulacji Energetyki. Oblicza się ją podobnie jak opłatę zmienną sieciową, ponieważ również zależy od wielkości zużycia. W tym przypadku możesz spodziewać się ceny ok. 0,0108 zł/kWh. Analizując ten przykład opłata wyniesie więc 0,54 zł. – http://zmiana-sprzedawcy-energii.pl/

Podatki i opłaty ujęte na rachunku za prąd

Ten aspekt rachunku  wymaga dogłębnej analizy. Możesz być zaskoczony tym, co jest  w rzeczywistości podatkiem. Począwszy od VATu, skończywszy na dodatkowej opłacie mającej finansować rynek OZE w Polsce. Zanim energia trafi na rynek to doliczane są do niej koszty certyfikatów, obciążenie to można też traktować jak podatek.

Przeprowadź porównanie 

Teraz jesteś lepiej przygotowany do przeglądu i analizy. Porównaj więc koszt ceny kWh z innymi dostawcami aby móc oszczędzać na energii w domu i firmie.