• Porównanie dla firm i osób prywatnych
  • Tylko zaufani sprzedawcy
  • Zawsze aktualne oferty
  • Bezpłatne doradztwo
  • Oszczędności na gazie

CHCESZ OBNIŻYĆ
SWOJE RACHUNKI ZA PRĄD?

WYPEŁNIJ FORMULARZ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJSprawdź

Obniż cenę kWH801 005 185

 

Blog

Zobacz jakie opłaty znajdują się na Twojej fakturze

Opłaty jakie zostały naniesione na rachunek za energię elektryczną można pogrupować. Okazuje się, że nie płacimy jedynie za elektryczność, na rachunku znajdują się także regulowane płatności transportu energii elektrycznej oraz podatki.

Dane z pierwszej strony faktury zazwyczaj obejmują:

  1. Dane kontaktowe dostawcy i klienta –  zwykle umieszczane w prawym/lewym górnym rogu bądź w miejscu przeznaczonym na adres wysyłkowy.
  2. Twój numer klienta – służy do identyfikacji podczas komunikacji z dostawcą.
  3. Zmienny symbol – do jednoznacznej identyfikacji płatności.
  4. Strona druga – wykaz opłat za prąd.

Dystrybucyjne opłaty można pogrupować na stałe i zmienne, chociaż każda ponoszona jest na inny cel to wszystkie środki mają zasilać lokalnego dystrybutora i finansować jego działalność:fakturaZmienne opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, zużywanej. Stawki naliczane są za każdy pobrany kilowat składnik zmienny stawki sieciowej. Oblicza się je na podstawie planowanych kosztów uzasadnionych zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z ilością energii pobranej z tej sieci przez odbiorców. Oraz za poprawne utrzymanie danego poziomu napięć znamionowych prądu.

Stałe opłaty za moc umowną. Kolejna opłata dystrybucyjna, stała stawka, która kalkuluje się na podstawie planowanych kosztów stałych związanych z prowadzoną działalnością dystrybucyjną. Dystrybutor ma zapewniać bezpieczną pracę systemu, troszczyć się o pokrycie bieżących ubytków awaryjnych i utrzymanie aktualnego poziomu rezerwy mocy dostępnej dla odbiorcy.